Home VIPPS

Hønefoss Sjakklubb har Vipps nr 524159. Husk å merke innbetalinger med navn og hva det gjelder, da dette sparer kasserer for en del jobb.

 
Dagens sjakkoppgaver