Home

Årsmøtet avholdes tirsdag 27/2 kl.18 i klubbens lokaler. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 15/2.

 
Dagens sjakkoppgaver